Ontmoeting

Aanbidding

Herstel

Ontmoeting staat voor de ontmoeting met een persoonlijke God. Hij heeft ons gemaakt voor relatie en niet voor eenzaamheid. Ontmoeting staat ook voor ontmoeting met elkaar in echtheid, waarheid en liefde.

Aanbidding staat voor aanbidding van God met heel ons wezen en heel ons leven. Dat is de diepste kern en de zin van heel ons leven. Het staat voor God liefhebben boven alles en van daaruit ook elkaar en de mensen om ons heen.

Herstel betekent dat we worden wie we zijn naar de bedoeling van God met ons leven. Het is herstel naar geest, ziel en lichaam. Herstel en heling van ons hart is het kostbaarste geschenk dat God we van Hem mogen ontvangen.

De pinksterbeweging

Pinkstergemeente Immanuel is voortgekomen uit een beweging die in de 20e eeuw geestelijke vernieuwing bracht binnen de westerse kerk en sindsdien is uitgegroeid tot de snelstgroeiende en meest dynamische kerk ter wereld. Kenmerkend voor deze beweging was een herontdekking van de gaven en de boven-natuurlijke werking van de heilige Geest - iets dat tegenwoordig gelukkig in veel kerken een erkende plek heeft gevonden. 

Een huisgezin van God

We zijn een gemeente van alle generaties, open voor alle culturen en met mensen uit alle sociale geledingen. Dat willen we ook graag zo houden - midden in een samenleving waar deze verschillen helaas tot een steeds grotere verwijdering leiden. De gemeente die God bedoelt is een gemeenschap waarin alle mensen in eenheid zich thuis mogen weten. De Bijbel vergelijkt de gemeente dan ook met een huisgezin.

Zondagochtend en doordeweek


We komen op zondagmorgen bij elkaar om ons geloof te vieren, om God te aanbidden, om te leren vanuit de Bijbel, en om elkaar te ontmoeten. Voor kinderen zijn er dan hun eigen samenkomsten naar leeftijd. Velen komen op doordeweekse momenten nog bij elkaar in kleine huisgroepen bij mensen thuis, op onderwijsavonden of andere bijeenkomsten in het kerkgebouw. Tieners en jeugd, maar ook onze senioren hebben hun eigen bijeenkomsten en activiteiten.

Kerkgebouw als ontmoetingsplek


We hebben een prachtig gebouw midden in de Indische Buurt. We willen dat dit een plek van ontmoeting is op zondag, maar ook op alle andere dagen. Op woensdagmiddag is er open inloop. Onder de naam "De Ontmoeting" is er dan vanaf 12.30u gratis lunch en gezelligheid. Er zijn creatieve workshops, danslessen voor kinderen en activiteiten voor volwassenen. Kom maar eens buurten.

Gemeente leiderschap


Onze gemeente wordt geleid door een team van zes tot acht mannen en vrouwen die net als in de Bijbel oudsten worden genoemd. Dit team staat onder leiding van wat wij noemen de voorganger. Op dit moment is Frans Blok onze voorganger. Daarnaast zijn er meerdere gemeenteleiders die leiding geven aan aspecten van de gemeente, zoals jeugdwerk, kinderwerk of huisgroepen. Leiderschap is bij ons gebaseerd op roeping en het verlangen om God te dienen. Bijna iedereen doet dit vrijwillig en zonder theologische opleiding, maar wel op basis van gaven en talenten die God ons geeft en met de hulp en kracht van de Gods heilige Geest die in ons werkzaam is.

Verbonden met VPE en GIDS


Als u wilt weten waar een pinkstergemeente voor staat en wat wij geloven, dan kunt u via deze link op de website van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) daarover veel informatie vinden. De VPE is netwerk van vele locale gemeenten in Nederland en maakt deel uit van de Raad van Kerken in Nederland. Er zijn vele goede contacten en gesprekken met de PKN. We geloven dan anders, maar weten ons in liefde toch ook broers en zussen in hetzelfde geloof in het Evangelie van Jezus Christus.

Via Gids (zie: www.gelovenindestad.nl) zijn we in vriendschap verbonden met vele andere kerken in Haarlem. Voorgangers van vele kerken ontmoeten elkaar bijna maandelijks. Er zijn goede vriendschappen en warme relaties.