Een bijenproject in Kenia

Afgelopen kerstdiensten werd gespaard voor Jolanda Odiyo, zendelinge in Kenia vanuit PG Immanuel. Daarvan gaat zij een bijenproject opzetten bij haar Farm Project net buiten de hoofdstad Nairobi. Jolanda werkt onder straatjongeren in de stad. Velen daarvan gaan richting de criminaliteit. Ze vangt een aantal van hen op in het boerderij project met als doel hen te leren op een volwassen en verantwoordelijke manier in het leven te staan - met zelfresepect, karakter en met de vaardigheden van het boerenbedrijf. Ze heeft een hoog slagingspercentage - de meerderheid van deze jongeren komt goed terecht voor de rest van hun leven. 

Gemeenteweekend in Egmond

In het weekend van 15 tot 17 september waren we als gemeente bij elkaar in een campeerboerderij in Egmond-Binnen. Een aantal van ons sliepen in het gebouw, anderen kwamen overdag om het mee te maken. De slaapruimten waren wel een beetje spartaans. Een volgende keer gaan we toch maar voor iets meer comfort...

Een paar mensen deden mee met de dropping. Er waren twee groepen - een lange en minder lange wandeling. Beide groepen zagen af in kou en regen. En beide groepen verdwaalden, en kwamen wonder boven wonder uit bij de MacDonalds. Zo'n grote gele M is in zulke omstandigheden echt een wonder...

Zaterdag 16 september was de koudste (en natste) 16e september sinds het begin van de metingen van het KNMI! Daardoor konden we tent buiten niet gebruiken - en ook niet het terras en het grote veld. De eetzaal van de boerderij was vrijdagavond en de hele zaterdag ons onderkomen. Dat was wel wat krap - maar bracht ons in elk geval dicht bij elkaar!

Het hoogtepunt was de zondag. De zon scheen! Halleluja! De zijkanten konden zelfs omhoog en velen zaten buiten tijdens de dienst. Het leek wel de Opwekkingsconferentie. Hele mooie gesprekken daarna verspreid over het veld - en vanzelf overlopend in lunch buiten. 

Via onze nieuwsbrief is een uitgebreide foto-reportage gedeeld. Wil je die link ook, vraag dan aan per mail.


Gepromoveerd tot tieners

Afgelopen zondag (3 augustus 2017) werden drie kinderen gepromoveerd tot tieners. Alle jaren zijn zij van klein tot groot opgegroeid onder de hoede van de kinderwerkers (bedankt voor jullie geweldig inzet!).

Nu blijven ze op zondag in de diensten en hebben ze op vrijdagavonden en andere momenten hele mooie, leuke en leerzame tijden met de tienergroep onder leiding van Malon.  Daarvoor hebben ze hun eigen jeugdruimte in de kelder van het kerkgebouw. We zijn ook blij met Kristiaan den Hertog die het team van tienerleiders gaat versterken met zijn hulp en aanwezigheid.

Deze overgang van kinderen naar tieners werd symbolisch uitgebeeld door hen geblindoekt te laten 'oversteken' over een smalle bank die in de lucht door de andere tieners wiebelend in de lucht werd gehouden. 

Jolanda temidden van haar boys

Jolanda deze weken in Nederland

Jolanda Odiyo is jaren geleden vanuit onze gemeente als zendeling naar Kenia vertrokken. Daar is ze getrouwd met de keniaan Odiyo en kreeg ze drie kinderen. Ze begon een project met de straatjongens van Nairobi. Later kwam er een Farm buiten de stad, waar steeds een heel aantall van deze jongens wordt geholpen om een normaal leven te kunnen leiden. Met Gods hulp is dit project een succes geworden en zijn er nu al vele van de jongens geworden tot gezonde mannen, echtgenoten en vaders. Jolanda vertelde zelfs van een jongeman die naar haar voorbeeld zelf zendeling is geworden - in moslim dorpen in eigen land. Meer info is op de website van haar werk te vinden. Dit filmpje laat ook heel mooi zien wat ze doet in Nairobi, Kenia.

Mark, Kelly en Edwin gedoopt

Een doopdienst is alltijd een feest. De doop is eigenlijk een preek in beeld: mensen die er voor het oog van iedereen voor kiezen om met Jezus te willen leven. De apostel Paulus gebruikt het beeld van een begrafenis: een leven zonder God wordt begraven - en vanaf nu wordt geleefd met de opstandingskracht die Jezus met ons deelt door ons de Hellige Geest te schenken. Alle drie hadden zij een heel ander verhaal over hoe God hun harten voor Zich had gewonnen en het verlangen had gegeven om met Hem te leven. (De kinderen van Mark kijken toe en zouden zo wel bij in willen springen!)


Kinderen bij het Avondmaal

Zondag 21 mei waren de kinderen een keer bij het avondmaal. Ik vertelde hen waarom wij dat deden.

Jezus had 12 discipelen - twaalf leerling-vrienden. Zij waren trots om bij Jezus te horen. Mensen voelden zich bij Jezus veilig, zeker, vertrouwd. Je had het gevoel: Hij kan alles – bij Hem gaat niets fout. 

Maar op een avond was dat allemaal heel anders. Toen leek Hij heel onzeker, bang, zenuwachtig, rusteloos en stil. Waarom? Hoe kwam dat? Hij vermeed de mensen en zocht de stilte op van de tuin Gethsemane. Hij vroeg zijn vrienden voor Hem te bidden. Wat! Jezus die gebed nodig heeft?! Zij zagen dat Jezus steeds angstiger werd. Zo erg, dat Hij helemaal zweette. Het leek wel op bloeddruppels! Hij had het zo moeilijk. Zijn vrienden wisten niet wat ze ermee moesten.

En ze waren ook zo moe. Jezus bleef maar bidden - urenlang. En zij..  zij vielen in slaap. En Jezus liet het maar zo. Toen helemaal alleen met angst en verdriet. Jezus wist namelijk wat ging komen. Dat had God hem laten weten. God vroeg of Hij bereid was om te sterven. Een hele pijnlijke en vreselijke dood. Men zou hem afwijzen en bespotten. Hij zou vals beschuldigd worden. Maar dan – na een hele nacht bidden – wordt  Jezus rustiger. Ze hoorden Hem zeggen: als dit Uw wil is, dan wil ik het ook. Ik hou ook van alle mensen. En ik wil dat zij vergeving kunnen krijgen. En dat zij ook weer bij U kunnen horen. En toen liet Jezus het allemaal gebeuren.

Verraden door één van zijn discipelen -  werd Hij vals beschuldigd en veroordeeld. Hij werd geslagen en bespot. En toen werd Hij gedood aan het kruis. En dat was zo'n vreselijke dood. Bijna drie dagen was Jezus in het graf. Maar toen is Hij weer levend geworden. Nu is Hij bij zijn Vader in de hemel. En daar bidt Hij voor ons. Hij is nu Redder van alle mensen.

En dat vieren we met het Avondmaal. Jezus had gezegd: neem een stukje brood en drink een slokje uit de beker. Dan kun je steeds weer aan mij denken aan wat ik voor jou heb gedaan aan dat kruis. En jij mag dan ook God kennen als jouw hemelse Vader.

Opleiding voor Bijbelleraren

Deze opleiding is in volle gang. Op de foto de lunchpauze tijdens de vierde zaterdag. Het is een zeer gemotiveerde groep uit heel Nederland (en Belgie). Met Peter en Vanessa dragen we niet zozeer veel kennis over, maar willen hen leren om zelf Gods schatten uit de Bijbel op te diepen en dit op heldere wijze aan anderen over te dragen. Wij genieten als docenten overigens ook heel erg van elkaars lessen! Peter's focus is het begrijpen van het NT in het licht van het OT. Vanessa neemt steeds een bijbelboek en zoekt met ons naar de rode draad. Ik oefen met de studenten het proces van Exegese en toepassing vanuit de 1e Korintebrief. De studenten hebben een hele kluif aan het huiswerk, maar bijna iedereen is steeds aanwezig en maakt de opdrachten. (Frans Blok)


7 zondagen die bij elkaar horen

Van zondag 5 maart tot Paaszondag gaan we als gemeente allemaal samen bezig met hetzelfde thema: 7 zondagen, 6 gespreksavonden en een 40 dagen dagboek. Gods doel met de Kerk staat daarbij centraal, maar ook de plek van de Kerk in een wereld - een wereld waarvan God zegt dat Hij daar zoveel van houdt dat Hij zijn Zoon daarvoor aan ons gaf (Johannes 3:16).

5 maart - Gods Gezin
12 maart - Ons Getuigenis
19 maart - Onze Gemeenschap
26 maart - Samen Groeien
2 april - Samen Dienen
9 april - Samen Aanbidden
16 april - Paaszondag - feestelijke afsluiting

Verwachtingen voor deze 40 dagen:

- Bouwen aan eenheid en saamhorigheid.
- Samen nieuwe visie ontvangen van God.
- Nieuwe moed en enthousiasme voor elkaar als gemeente.
- Meer verbondenheid en veiligheid voor kwetsbare mensen.
- Meer zicht op Gods bedoeling met de Gemeente.
- Samen God beter leren kennen.
- Samen een getuigenis zijn van Gods liefde.

Een verslag over Youth Alpha

(6/1/2017) Het afgelopen najaar is bij iemand thuis de jongeren Alpha van start gegaan. De jongeren waren vrienden van eigen kinderen en met instemming van hen door hun ouders uitgenodigd. De meesten zeiden direct ja!

Eén van de ouders: "Wat opviel was de openheid van de jongeren, die meestal niet christelijk zijn opgevoed. Dat betekent natuurlijk ook geen ballast! Wat een kansen! Vooral de avond waarin een plaatje van mensen in en om een zwembad werd getoond was een eyeopener. Het zwembad stond symbolisch voor de relatie met God en jongeren mochten zichzelf ergens plaatsen en vertellen waarom. Die antwoorden varieerden van ‘met een teen in het water voorzichtig voelen hoe dat is’ tot ‘ik ben niet eens in de buurt van dit zwembad’. Heel verhelderend - en leidend tot prachtige gesprekken."

Een deelnemer: "Ik geloof alles van jullie God!"

twee bomen in het Paradijs

Een kwestie van leven of dood

(5/1/2017) Vanaf zondag 8 januari is het thema "Twee bomen in het Paradijs". We lezen in Genesis 2, dat, toen God de aarde schiep, Hij twee bomen in het centrum plaatste: de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van die laatste boom mocht niet worden gegeten. Maar dat gebeurde juist wel. Dat was het begin van alle ellende. Waarom was juist deze boom niet bedoeld voor ons om van te eten? Waar staat die boom voor - in tegenstelling tot de Levensboom? Op zondag 8 en 15 januari en 5 en 12 februari zal het daarover gaan in de kerkdiensten die starten om 10.00 uur.

Timoteus 2.2: een opleiding voor bijbelleraren

(24/11/16) Afgelopen zomer gaf God mij de vrijmoedigheid om met Peter en Vanessa Steffens te spreken over een opleiding voor bijbelleraren. Ik ben onder de indruk van de onderwijsbediening van Peter en Vanessa. Deze moet effectiever vermenigvuldigd worden in andere mensen - mensen met een gave en roeping om leraren te zijn - vooral leraren van het Woord van God. Peter en Vanessa reageerden heel enthousiast - dat was al heel lang hun verlangen. Eind oktober waren de voorbereidingen gereed en werd de opleiding bekend gemaakt. Nu al naderen we de 50e aanmelding, terwijl 30 studenten de limiet lijkt te zijn. Aanmeldingen komen uit het hele land en van diverse kerkelijke achtergrond. In januari gaan we van start.
Lees meer hierover op de website www.timoteus22.nl.


Peter en Vanessa

Wim Molenkamp

Een uitdaging van een oude rot in het geloof

(30/10/16) Zondag 23 oktober was ik niet in de samenkomst vanwege een paar heerlijke vakantiedagen samen met Evelien. Later hoorde ik dat Wim toen een bijzonder boodschap had - een profetische oproep voor de gemeente - met aan het eind een uitdaging voor de oudsten. Meteen ben ik gaan luisteren. Wat had Wim nu weer uitgespookt? Maar het was inderdaad heel bijzonder. Wim is een oude rot in het geloof met jarenlange ervaring als zendeling en voorganger. Het is een voorrecht hem in de gemeente te hebben - en dat hij nu en dan spreekt in onze diensten. Jullie moeten echt deze preek even beluisteren, als je het gemist hebt. Dat kan via de download pagina van deze website. Op die uitdaging gaan we inderdaad in - dat past helemaal bij het Nehemia thema van de komende weken. Jullie gaan het meemaken.

Kerken van Haarlem samen een kerkdienst!

(15/10/16) Hoe bijzonder is dat: een kerkdienst van een groot aantal kerken in Haarlem samen. Ik had zelf het voorrecht om het thema van deze dienst - Krachtig Leven - voor te bereiden met een paar voorgangers. Boeiend om te merken dat er verschillende inzichten waren, maar ook ontroerend te merken dat we echt naar elkaar luisterden en van elkaar wilden leren. Elke maand is er een ontmoeting van voorgangers uit Haarlem en omgeving onder leiding van Hans Luttik. Ik ben er trots op dat iemand uit onze gemeente deze voortrekkersrol heeft. In deze bijeenkomsten delen we heel eerlijk met elkaar, bidden we samen en bespreken we diepgravende thema's. Zaken die ons vroeger verdeelden, zijn nu onderwerp van open gesprek. Ik denk niet dat er veel plaatsen zijn in Nederland waar de eenheid van de kerk van Jezus Christus zo wordt beleefd.

Gids dienst 2016

Vanessa Steffens

Vanessa over de woestijn als iets goeds

(6/10/16) Gisteravond gaf Vanessa Steffens een avond les in het kader van ons thema: Krachtig Leven. Met haar doken we in de boeken Exodus, Numeri en Deuteronomium. Het is een voorrecht om naar Vanessa te luisteren. Ze graaft diep tijdens haar voorbereidingen. Ze brengt het met een stralende glimlach, maar ook met autoriteit en kracht. Wat mij aansprak was dat we vaak negatief denken over de woestijn - en zo ook reageerde het volk Israel. Maar God deed eigenlijk alleen maar goede dingen: het was een tijd van voorbereiding om krachtig en volwassen gelovigen te worden. In het beloofde land was het stuk minder gemakkelijk: minder duidelijke koersbepaling door God, geen voedsel dat uit de hemel viel, meer de noodzaak om zelf keuze te maken, en een vijand waardoor oorlog onvermijdelijk was. Jullie moeten echt haar studie gaan beluisteren. Vooral ook de gemeenteleden van Immanuel, want Vanessa ervaarde haar onderwijs ook als een boodschap voor PG Immanuel voor deze tijd en situatie.

Een nieuwe website voor pg immanuel!

(5/10/16) Eindelijk een nieuwe website. Daar waren we echt aan toe. Joost, bedankt voor het vele werk dat je hierin hebt gestoken. Beste bezoeker van deze site: wat vind je ervan? Als je een opmerking of aanvulling of bijdrage hebt, laat maar weten.